Privacy Beleid

Steve Carlin Entertainment

Gevestigd aan:
Dompvloedslaan 124

2051NG, Overveen

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens

https://www.stevecarlin.nl
Jan Pieterszoon Coenlaan 33

2024AL, Haarlem

+31-627511223

Eigenaar Steve Carlin is de Functionaris Gegevensbescherming van Steve Carlin.

Hij is te bereiken via:
Stevecarlin@outlook.com
+31-627511223


Persoonsgegevens die wij verwerken

Steve Carlin verwerkt uw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Locatiegegevens
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Bank en betalings gegevens


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via stevecarlin@outlook.com, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Steve Carlin verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en diensten bij je af te leveren indien nodig
– Steve Carlin verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Steve Carlin gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

– Outlook, e-mail platform
– Google Adwords, advertentieplatform van Google
– WordPress, deze website draait op een up-to-date WordPress installatie


Geautomatiseerde besluitvorming

Steve Carlin neemt NIET op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Steve Carlin) tussen zit.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Steve Carlin bewaart het mail contact minimaal 7 jaar om bij toekomstige aanvragen het mail contact te kunnen teruglezen. Opgeslagen persoonsgegevens worden bewaard tot verzoek op wijziging of verwijdering van deze gegevens.


Delen van persoonsgegevens met derden

Steve Carlin verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Steve Carlin werkt samen met 3 andere vaste collega’s, Jochem Nooyen (www.goochelaar.eu), Richard Jansen (www.richmagic.nl) en Marc Woods (www.marcwoods.nl) onder de label-naam “The Magic Company”.
Aanvragen waarbij Steve Carlin niet beschikbaar is worden standaard gepolst bij deze vaste collega’s, wanneer één van hen beschikbaar is wordt deze aanvraag standaard doorgespeeld om een passend alternatief te bieden.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Steve Carlin gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Steve Carlin en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar stevecarlin@outlook.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

We reageren zosnel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Steve Carlin wilt u er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Steve Carlin neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via: stevecarlin@outlook.com.


Wijziging Privacy beleid

De tekst zoals hierboven beschreven kunnen op elk moment gewijzigd worden. Het huidige privacy beleid is bijgewerkt op 2 april 2020.


Heeft u verder nog vragen?

Stevecarlin@outlook.com
+31-627511223

Opmaak: 2 april 2020